Nanny For The Millionaire's Twins

Ratings :


Date Issue : Nov. 05, 2014
Publisher : Harlequin Mills & Boon
Author : Susan Meir
ISBN :
Price : PHP 47.00
  Share by Twitter


About This Book

“Minahal na kita mula pa noong tingnan mo ako na para bang ako na ang pinakaguwapong lalaking nakita mo.” Sumpungin si Chance Montemayor. Hindi kasi naging mabuti sa kanyan ang kapalaran. Demanding at sinungaling ang kanyang ama; nilayasan pa siya ng kanyang girlfriend at iniwan sa kanya ang kanilang kambal na anak. Noon dumating sa buhay nilang mag-aama si Tory Bernardo. At kung sa tingin ni Chance ay naging malupit sa kanya ang buhay, isandaang beses pang mas malupit ang buhay kay Tory. Ngunit tila bale-wala lang iyon sa dalaga, hindi nito iniinda iyon, ni hindi nga umaasam ng pang-unawa. Tinulungan pa siya ni Tory na malampasan ang mga pagsubok sa buhay at maging mabuting ama sa kanyang kambal. Tapat at kahanga-hanga si Tory. Binago siya nito sa paraang hindi inaasahan ni Chance. Hinamon siya sa maraming bagay… hanggang makamit niya ang pinapangarap na katatagan sa emosyon sa buhay at maging karapat-dapat—kahit pa alam ni Tory na imposibleng maging sila. At mahihirapan silang magkaroon ng happily-ever-after.


Related Stories