Black Bureau Elite: Love Is In Charge (Agent Chamelon)

Ratings :


Date Issue : Nov. 20, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Noelle Arroyo
ISBN : 978-971-02-8412-2
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Hindi ko na yata matitiis na hindi ka makasama sa buhay ko, sa bahay ko, in my bed, and everywhere sa araw-araw. I want you back in my life, irrevocably.” May nagtangka sa buhay ng kinakapatid ni Axel na si Rafe at muli, bumalik sa kanyang buhay ang binata. He was a former best friend who happened to be her first kiss. At sa pagbabalik nito, nabuksan ang hindi nila pagkakaintindihan noon habang tinutulungan niya ito na mahuli ang mga nagtatangka sa buhay nito sa tulong ng Black Bureau. As the Bureau formed a plan to capture the mastermind behind Rafe’s death threats, batid ni Axel na hindi takot lang para sa buhay nito ang nararamdaman niya. It was a deeper emotion, ang damdaming pinangilagan niya noong mga bata pa sila. But she was an adult now, at alam na niya ang gusto niya—si Rafe at ang puso nito.


Related Stories