My Genie Lover

Ratings :


Date Issue : Nov. 06, 2019
Publisher : Red Line Media
Author : Mandie Lee
ISBN :
Price : PHP 90.00
  Share by Twitter


About This Book

Nate Montoya is a handsome young man who is also greedy, worldly and vain. He gets himself under the curse of the magic lamp when he wished for power and long life. Naging genie tuloy siya na nakakulong sa loob ng lampara at hindi siya makakalaya mula roon kung walang magwi-wish para sa kanya. Hen then meets Euna Serafino, ang nakapulot sa lamparang kinaroroonan niya at ang bagong taong pagkakalooban niya ng three wishes. Heartbroken, jobless, at shocked dahil sa pagkakatagpo niyo kay Nate, nasayang ni Euna ang unang dalawang wishes nito. She is left with only one wish na hindi ito makapag-decide kung ano talaga ang hihilingin. Now nate is determined to seduce Euna by his sexual prowess. Aakitin niya ito at paiibigin upang gamitin para sa kanya ang huling kahilingan nito. Gaano siya kasigurado na mangyayari iyon? It's because his hot, sexy body holds so promises of wanton desires that no woman could ever resists...


Related Stories