STAID Trilogy Book 2: Caught Between The Blurred Lines

Ratings :


Date Issue : Nov. 13, 2015
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Kensi
ISBN :
Price : PHP 113.00
  Share by Twitter


About This Book

“I don’t want to deserve more. I just want to deserve you.” Hindi normal ang kabataan ni Raen dahil sa uri ng trabahong mayroon ang kanyang mga magulang. Naging black belter na siya sa apat na klase ng martial arts at marunong na siyang mag-assemble at disassemble ng nine-millimeter handgun bago pa siya tumuntong sa edad na sixteen. Dahil din sa background ng kanyang pamilya ay hindi siya lumaki na tulad ng ibang mga batang babae na nangangarap na maging fairy-tale princess. Kahit kailan ay hindi rin siya bumuo ng mga pangarap na mala-fairy tale. Pero nagbago iyon dahil kay Ethan. He came into her life like a thief in the night and took away nothing except her heart. He made her want to wish for the kind of love that started with “once upon a time” and ended with “happily ever after.” Kaya naman halos gumulo ang mundo ni Raen nang malamang isang malaking kasinungalingan lang pala ang pangako ni Ethan. Now she was torn between her love and loyalty to her family and the strong magnetic pull between her and Ethan.


Related Stories