GOC00002 12 Gifts Of Christmas Series 02: Aginaldo

Ratings :


Date Issue : Dec. 21, 2015
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Dawn Igloria
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Sa mga panahon na hindi ko nagawang mag-move on, iniisip ko na lang na pagkasyahin ang sarili ko sa mga alaalang mayroon tayo, at makontento roon.” Dahil sa blue ribbon na nahulog mula sa buhok ni Rona ay nagkakilala sila ni Jethro, ang lalaking sa una pa lang ay nagpagulo na sa kanyang puso at isipan. Ngunit may isa pang lalaking matagal nang nagpapahayag ng damdamin kay Rona—si Dex, ang kanyang kababata. At sa magulo-masayang mga pangyayari sa Kapaskuhan ay parehong naging matimbang sa puso ni Rona ang dalawang lalaki. Kahit hindi dapat. Hindi niya inakalang mangyayari iyon, sa kabila ng katotohanan na magkaiba ang uri ng damdaming nararamdaman niya para sa dalawa. Si Dex, na lagi niyang kakampi at katuwang, ang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan at sense of security. Si Jethro naman, sa kabilang banda, ay tila isang masidhing pangangailangan na nagbibigay kay Rona ng addiction. Parehong handa ang dalawa na pakasalan siya. Gulong-gulo si Rona. Si Dex o si Jethro? Kung puwede lang sanang daanin sa bato-bato, pik ang lahat.


Related Stories