PHR05913 - Hardheaded Love

Ratings :


Date Issue : Mar. 04, 2016
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Zeria Villacarte
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Kung hindi lang kita mahal at hindi ka lang guwapo, kanina pa kita binatukan.” Hindi pa rin makapaniwala si Raixa na natalo siya sa motorbike racing ng baguhang si Lian Santorino. Hindi siya puwedeng matalo nang gano'n-gano'n na lang. Mukhang handang-handa na itong magyabang nang matapos ang paligsahan nila kaya inunahan na niya. "You win. I lose. Welcome to the team, "matabang na saad niya bago ito nilampasan. "Hey, wait. That's not what I wanted. Nahirapan akong talunin ka. Don't you think I deserve a reward? " Nakataas ang kilay na hinarap niya si Lian. Men and their ego. Kailangan talagang ipamukha sa kanya na natalo siya. "What do you want?" "How about a date?" Sinabi ni Raixa na pag-iisipan niya ang alok nito at nilayasan na ang lalaki. Paglapit niya sa isang kasamahan ay nalaman niyang naloko siya ni Lian. Hindi pala baguhan ang damuho. Ito pala ang legendary motorbike racer na matagal nang hindi nagpapakita. "Hey!" Paglingon ni Lian ay malakas na ibinato rito ni Raixa ang kanyang helmet. Nasalo naman nito iyon. "You just earned yourself a date." She just thought of something to get back at Lian. She did not know that her plan would backfire on her... because she fell in love with him...


Related Stories