PRB00001 - Bookmarked

Ratings :


Date Issue : Mar. 10, 2016
Publisher : LIB Creatives
Author : Baka Usagi
ISBN :
Price : PHP 58.00
  Share by Twitter


About This Book

Ako si Bernice Brook. Hindi ako katulad ng mga ordinaryong tao. May mga nakikita ako na hindi n'yo nakikita—mga ligaw na kaluluwa. May lalaki, may babae, bata at matanda. Nag-uumpisa na rin silang dumalaw sa panaginip ko. Nagsimula iyon nang mawala ang lumang bookmark ko. Gabi-gabi, hindi ako pinapatahimik ng babaeng paulit-ulit kong napapanaginipan. Iba siya sa mga kaluluwang nakikita ko. Hindi ko matukoy. Basta ang alam ko lang, natatakot ako sa kanya... Pero hindi siya nakontento na sa panaginip ko lang manggulo. Maging sa realidad ay nagpapakita na rin siya sa 'kin. Lalo na tuwing kasama ko si Mark, ang nag-iisang lalaki na may epekto sa puso ko. At ang talagang sinusundan ng abaeng kaluluwa sa panaginip ko. Natatakot ako hindi lang para sa kaligtasan ko, pero lalo na para kay Mark. Kaya kailangan kong malaman ang pakay ng kaluluwang iyon... Bago pa mahuli ang lahat.


Related Stories