The Amazing Mr. Black - RR00078

Ratings :


Date Issue : Feb. 17, 2017
Publisher : Red Line Media
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 120.00
  Share by Twitter


About This Book

He kept looking at her eyes, as if telling her that in those beautiful eyes she was the only one who mattered. Gustong alamin ni Avril kung bakit mayroong mga bahagi ng kanyang alaala ang nawawala. One night in Hong Kong, and one in Shanghai. She had sex both times, she was sure. But how and why she had forgotten, she had no idea. Ang naiwang bakas lang ay ang pakiramdam sa kanyang katawan. She gave herself to a man she did not know. Until Avril met Mister Black. Bumalik ang mga alaala. The man she made love to was him. Pero hindi raw siya kilala ng lalaki at itinatangging nagkita na sila noon. Sino ito at bakit umiinit ang kanyang dugo tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata? His touch was too familiar. But why would he deny giving her the best nights of her life?


Related Stories