Passion Overdue - RR00075

Ratings :


Date Issue : Feb. 17, 2017
Publisher : Red Line Media
Author : Sam Raye
ISBN :
Price : PHP 120.00
  Share by Twitter


About This Book

“Magagalit ka ba kung sasabihin kong simula noon ay ikaw na ang laman ng isip ko?” Si Dominic ang kaisa-isang lalaking pumukaw sa kamalayan ni Kitkat. He was her first love, her first kiss, her first “almost” everything. Pero iniwan siya nito noon. But now is payback time. Nilapitan ni Kitkat ang ex-boyfriend para samahan siya sa two-week-long all-out adventure, kapalit ng pang-iiwan nito sa kanya. Mabuti na lang pumayag si Dominic. Pero halos pangapusan siya ng hininga sa klase ng “activity” na gusto nito. “Sex is one of my regular activities. It’s a natural thing for me. Imposibleng lumipas ang dalawang linggo na wala ako niyan. And if we will be together for two weeks, ngayon pa lang sabihin mo na sa akin kung kasali iyan sa activity natin.” His eyes locked on hers. They were filled with burning passion. But she was ready. She was ready for two weeks with him. Iyon lang ang hinihingi niya, and after that, mawawala na siya uli sa buhay ni Dominic…


Related Stories