The Last Warriors Series 6 - Gazchela, The Redeemer - PHRGR080

Ratings :


Date Issue : Mar. 01, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Spring Mendez
ISBN :
Price : PHP 139.00
  Share by Twitter


About This Book

Parang sasakyan si Eros na laging naghihintay sa kanya. At ang ginawa ni Gazchela na pagpara dito ang pinakatama na sigurong desisyong nagawa niya sa buong buhay niya. Bilang isang warrior, tungkulin ni Eros na panatilihin ang kapayapaan sa pagitan ng mga mortals, wolves, witches, vampires, and hunters. He was born to save the needy. But he violated the warriors’ laws when he fell in love with Gazchela. Ipinahamak niya ang mga inosenteng witches para lang iligtas si Gazchela mula sa sumpa. Dahil doon, kahit bago pa lang ay nanganganib siyang alisin bilang lider ng grupo at itinalagang warrior. Pero bale-wala iyon kay Eros. He would violate all the rules just for the one he loved. Pero paulit-ulit na sinubukan ng tadhana ang pagmamahalan nila ni Gazchela. Nang inakala niyang tapos na ang problema, may panibago na namang dumating. At mas malaki iyong problema. Naiipit siya sa pagitan ng dalawang pinakamahalaga sa buhay niya. All the warriors needed him. Strathmore and the whole world were in danger. But then again, Gazchela was also in danger. He had to choose as fast as possible: the whole world or the one he loved? But Gazchela was his definition of the world.


Related Stories