SLS00008 - Skylander Series 8 Batch 1: Charming Neo

Ratings :


Date Issue : Mar. 02, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sonia Francesca
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Akala ko, natutuwa lang ako sa iyo kaya lagi kitang gustong makita, kung bakit gustung-gusto kong nahuhuli kang nakatingin sa akin. I didn’t realize I’ve already fallen for you until you told me you feel something special for me.” Sumama si Charisma sa pamilya ng ate niya nang magtungo ang mga ito sa probinsiya ng kanyang bayaw para sa family reunion ng mga ito. Wala naman siyang gagawin dahil kare-resign lang niya sa trabaho. Hindi niya inaasahang magiging daan ang pagpunta niya sa Sagada para magkaroon ng kakaibang twists and turns ang kanyang buhay. At ang lahat ay dahil sa guwapong dayuhan na si Neo, ang matalik na kaibigan ng kapatid ng kanyang bayaw at mas Pinoy pa yatang mag-isip kaysa sa kanya. He created a disturbance in her heart that she could not ignore. And she was falling harder and harder for him each day they spent together…


Related Stories