SLSG00010 - Skylander Series 10 Batch 2: Kristoffer Carlo, The Highland Devil

Ratings :


Date Issue : Mar. 06, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sofia
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Once I kiss you, you will be mine forever.” On the night of the eve of May, Evaine asked the mirror to show her the man she would marry. Sa halip na ang lalaking pakakasalan ang makita, isang demonyo ang lumabas sa salamin. Isang “demonyong” nagngangalang KC, ang nag-iisang lalaking minahal niya at nag-iwan ng sugat sa kanyang puso. Si KC ang dahilan kung bakit siya napadpad sa Sagada—upang kalimutan ang pananakit nito sa kanyang damdamin. Ginagap nito ang kamay niyang may hawak na kandila. “I’m not KC, Evaine. I am the devil,” anito. And the devil kissed her. Sa gulat ni Evaine, naramdaman niya ang kakaibang tibok ng kanyang puso na tanging si KC lang ang nakakagawa. And she realized she was not over him after all…


Related Stories