Once Again - PHRGR083

Ratings :


Date Issue : Mar. 09, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Gazchela Aerienne
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

“I can trade everything I have, even my life, just to be with her again.” Lori—She was not just an astral vampire. She could be anything she wanted to be. Kaya niyang pasukin maski ang katawan mo. At angkinin ang pagkatao mo. Theron—He was just a mortal… Spells and chants were his specialties. And he loved entering the dark world. Kahit mapanganib, walang puwang sa kanya ang takot basta makasama lang ang bampirang minamahal. At kung ang tanging paraan para manatili sa tabi ng bampira ay kalimutang protektahan ang sarili, masaya niyang gagawin iyon… para kay Lori.


Related Stories