The Last Warriors 8 - Lazarus, The Hidden Shadow - PHRGR084

Ratings :


Date Issue : Mar. 09, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Spring Mendez
ISBN :
Price : PHP 139.00
  Share by Twitter


About This Book

“I love you. I need to say it every moment. In case this happens to be the last.” Lazarus was one of the strongest members of Udal Cuain, isang grupo na binuo ni Indigo, ang pinakamalakas na witch na nabubuhay sa mundo. Their group was created to eliminate both mortals and warriors. Pero sa kabila ng lakas ay may nag-iisang kahinaan si Lazarus—si Ellis, ang mortal na lihim niyang minamahal. Mula pa pagkabata ni Ellis ay siya na ang guardian nito. Wala siyang hindi gagawin para protektahan ang dalaga mula sa madilim niyang mundo. But one day, things went out of his control when Indigo found out about his weakness. At nang magsimulang umibig sa kanya si Ellis, naharap siya sa pinakamalaking problema sa buong buhay niya—ang wakasan ang pagiging mortal ni Ellis. Kung hindi niya gagawin iyon, buhay niya ang manganganib. But could he kill the woman who had made him feel alive for the very first time in his life? Buhay niya o buhay ng babaeng pinakamamahal niya?


Related Stories