SLSG00013 - Skylander Series 13 Batch 2: Leonard, The Wild Wind

Ratings :


Date Issue : Mar. 13, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sofia
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“I defied everything just to be with you.” Cindra’s heart flipped inside her chest when she first saw Leonard at an MRT station. Nabighani siya sa napakaguwapo nitong mukha. At lalo siyang humanga nang ipagtanggol siya nito sa mga lalaking estudyanteng nambastos sa kanya. Si Leonard din ang nakapulot at nagbalik ng importanteng draft ng play na isinulat niya. Cindra had finally found the hero she was looking for. She was in love. Pero walang puwang ang pag-ibig sa puso ni Leonard dahil puno iyon ng poot—poot para sa pamilya ng ama na ayaw ito at ang ina na kilalanin bilang kabilang sa pamilya Lizardo. Kakalimutan na lang ba niya si Leonard o patuloy na mamahalin mula sa malayo?


Related Stories