SLSG00015 - Skylander Series 15 Batch 2: Raphael, Sunset Shadow

Ratings :


Date Issue : Mar. 16, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sofia
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

“I don’t think you can stop loving someone. Sometimes we put our hearts in the shelf to cope up with the loss. The pain may recede but love doesn’t fade.” Lumayo si Zygryd kay Lander para makasama ng huli ang babaeng tunay nitong mahal. Pero nang magkita uli sila, nagulat siya nang matuklasang hindi na ito ang lalaking minahal niya. Iba na ang pagkatao ni Lander. Ito na si Raphael, ang nawawalang anak ng mayamang si Lizardo. Maging ang lalaki ay nagulat nang makita ang anak niyang si Lawrenz, ang naging “bunga” ng kanilang pagmamahalan noon. She fell in love with him for the second time. At sa pagkakataong iyon ay mas minahal pa niya si Raphael. Pero kung kailan lumalambot na ang puso ng lalaki ay saka naman nito nalaman ang lihim na iniingatan niya—ang lihim na nakatakdang sumira uli sa kanila…


Related Stories