18RG00006 - 18 Roses Series 6: Mayumi, My Bonita Señorita

Ratings :


Date Issue : Apr. 03, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cora Clemente
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Bakit hindi mo ako sampalin? Kunsabagay, sapat na ang naging reaksiyon mo sa halik ko para makumpirma ko ang dalawang bagay—pinatawad mo na ako at mahal mo pa rin ako.” Para kay Mayumi, si Reed Cabrera ang pinaka-cute na lalaking nakilala niya. Pero ito rin ang pinakamasungit, pinaka-rude at pinakaantipatiko. Natupad ang kahilingan niya na maging escort si Reed sa kanyang debut. But to her dismay, ininsulto siya ng lalaking pinangarap niyang mapansin man lang siya at sa mismong debut party pa niya. Nadagdagan pa iyon dahil nang muli silang magkita ay pinagtawanan siya nito nang mahulog siya sa fishpond. Mula noon, isinumpa ni Mayumi sa sariling kalilimutan na ang pagkagusto kay Reed. Idagdag pa na wala siyang panama sa mga beauty queen at modelo na nagiging girlfriend nito. Kaya naman laking gulat niya nang biglang bumait si Reed at naging sweet sa kanya. Ang hindi niya alam, may binabalak pala ito sa kanya.


Related Stories