Enchanted World Of Rosette - PPS00079

Ratings :


Date Issue : Apr. 10, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Gazchela Aerienne
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

“Kailangan mo akong mahalin. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo akong mahalin.” Kinailangang tumawid ng lambanang si Rosette sa portal papunta sa mundo ng mga mortal para sunduin si Erastus—ang pinakamalakas na mandirigma sa Engkantasya. Ang problema, isa nang tao si Erastus at walang naaalala tungkol sa nakaraan nito. At nang kumbinsihin naman niya si Erastus na sumama sa kanya, inakala nitong nababaliw siya. Ginawa ni Rosette ang lahat para kumbinsihin si Erastus. Pero kung kailan naman nakumbinsi na niya ang lalaki, saka naman nangyari ang hindi inaasahan. Hinalikan siya ni Erastus. Ang kapalit ng halik ng isang mortal sa isang lambana ay buhay ng lambana kapag hindi ito minahal ng mortal. May paraan naman para hindi mamatay si Rosette. Mayroon pa siyang tatlumpung araw para paibigin si Erastus. Pero paano niya gagawin iyon kung alam niyang kaya isinuko ni Erastus ang pagiging engkantado ay para iligtas ang babaeng mahal nito?


Related Stories