BLSG00017 - Blush Series 17: Will Of The Heart

Ratings :


Date Issue : Apr. 10, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Rose Tan
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“I’m in love with you and somehow, I am not surprised. It was bound to happen, Peach. You and me.” Dalubhasa sa planning and organization si Trace samantalang kalat ang utak ni Peachy. Lumaki man sila sa iisang bahay sa pangangalaga ng isang taong kapwa malapit sa kanila, worlds apart silang dalawa pagdating sa personalidad at mga pananaw sa buhay. Pero kailangan nilang magsama at magkasundo para hanapin ang nawawalang last will and testament ng kanilang Tita Melba na may sariling agenda kung bakit itinago ang will bago ito yumao—agenda na may kinalaman sa kanilang nagbabangayang mga puso…


Related Stories