Always Been You - PHR06206

Ratings :


Date Issue : Apr. 12, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Midge Alejo
ISBN :
Price : PHP 42.00
  Share by Twitter


About This Book

“Don’t trust me, I’m just a man prone to mistakes. Trust my heart which has always been yours.” Nang lokohin si Kody ng boyfriend, si Jeff ang naging sandalan niya. Perfect boyfriend material si Jeff. Pero ayaw ni Kody rito dahil habulin na nga ng mga babae, mas bata pa sa kanya nang apat na taon. Wala siyang balak pumatol sa mas bata. Younger men lacked maturity, mabilis magbago ang isip. But against her better judgment, she fell in love with Jeff. Todo kasi ang effort nito sa pagpaparamdam na espesyal siya. Ang akala ni Kody, tuloy-tuloy na siyang magiging masaya sa piling ni Jeff. Hindi pala. May isang pangyayaring bumuhay sa galit na inakala ni Kody na matagal na niyang nakalimutan. At damay si Jeff, dahilan para lumayo ito. Pero sa muli nilang pagkikita, nadiskubre ni Kody na mahal pa niya si Jeff. Pero ayaw na siya nitong kausapin, mukha ngang naka-move on na sa kanya. Mayroon naman siyang mga option para magkaharap uli sila. Iyon nga lang, kailangan niyang lunukin ang pride. Your pride won’t bring Jeff back, sermon ni Kody sa sarili. Hindi kayang punuan ng pride ang malaking butas na iniwan ni Jeff sa kanyang puso nang itaboy ito noon. Kaya gagawin niya ang lahat para makuha uli ang pagmamahal nito. Kahit pa magmukha siyang tanga.


Related Stories