SROG00001 - Señorito Series 1: Algernon

Ratings :


Date Issue : Apr. 12, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Rose Tan
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Dahil frustrated sa trabaho bilang real estate agent, tinanggap agad ni Tipper ang alok ng TV personality na si Margot Soriano na magpanggap na maid at mag-apply kay Alberto Fierro, ang action superstar na kasalukuyang nagtatago sa Tranquility Island. Gusto ni Margot na mag-spy siya sa aktor. Kaya ora mismo, lumipad siya papunta sa isla. Ang nadatnan ni Tipper doon ay isang lalaking nagpanganga sa kanya. Alberto was indeed larger than life. Tall, dark and brooding. Ang kaguwapuhan nito ay hindi dala ng matangos na ilong o ng nangungusap na mga mata kundi ng karakter. Hanggang sa ipakilala nito ang sarili. “You see, my dear Tipper, my name’s ‘Algernon.’ Algernon Tobias Fierro, Alberto’s older and more dashing brother.” Biglang nagdoble ang tingin niya sa lalaki.


Related Stories