Sweet Revenge - LIB00364

Ratings :


Date Issue : Apr. 19, 2017
Publisher : LIB Creatives
Author : Pinky Jhewelii
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“I never imagined this. Hindi ko inakalang mararanasan ko ang ganitong klaseng pagmamahal.” Mahal na ni Chester si Celene mula pa noong high school sila. Pero hindi siya kahit kailan napansin ng babae. Bakit? Dahil kung gaano siya katalino at kagaling sa academics, saka naman siya ganoon kalagpak sa hitsura. He was a nerd, totally a loner, at hindi halos napapansin sa school. Ilang beses na nag-confess si Chester kay Celene pero lagi siyang nire-reject nito. At isang araw, sa pagco-confess niya, hindi na niya nakayanan ang masasakit na salita na nanggaling sa babae. Ipinangalandakan nito na ayaw talaga nito sa kanya. And because of that, he made his decision. Umalis ng bansa si Chester. Ginawa niya ang lahat para magbago at maging successful. Pinangako niya sa sarili na sa pagbabalik niya, hinding-hindi na siya makakatanggap ng rejection mula kay Celene. At makalipas ang ilang taon, sa pagbabalik niya sa Pilipinas, mayroon siyang mission—ang paibigin si Celene. Magtagumpay kaya siya?


Related Stories