SROG00004 - Señorito Series 4: Demetrio

Ratings :


Date Issue : Apr. 19, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Rose Tan
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Guwapo, mayaman, pero brokenhearted kaya ubod ng sungit—iyon si Demetrio. Isusumpa na sana ni Ingga ang lalaki pagkatapos siyang pagmukhaing tanga sa restaurant na pag-aari nito—pero hindi natuloy ang sumpa. Dahil nalaman niyang may gusto naman pala sa kanya si Demetrio, imbes na pamukhaan ay mas ginusto pa niyang magpahalik dito. Nang maraming beses. Pero may gusto nga ba sa kanya si Demetrio? Paano kung malaman niyang wala?


Related Stories