Let’s Confess Trilogy 3 - Truth Will Out - LCT00003

Ratings :


Date Issue : May. 16, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Luna King
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

“Now is the perfect timing for us to fall in love.” Dark Knight and Elf Prince had both confessed their feelings to Fairy Queen. Pero nag-iba ang lahat dahil sa Wilson siblings: Si Fortress—ang babaeng palaging dumadamay kay Elf Prince sa mga problemang hindi niya masabi kina Dark Knight at Fairy Queen. Pakiramdam ni Elf, nagkaka-heart attack siya tuwing matapang na sinasabi ng babae na mahal siya nito. Si Kastle—ang lalaking nagmamahal pala nang totoo kay Fairy Queen. Ang lalaking karapat-dapat din palang mahalin. Ang pinanghahawakan na lang nina Dark Knight at Elf Prince ay ang katotohanang isa pala sa kanila ang first love ni Fairy Queen noon; it was their chance to win her heart once and for all. Nagwo-work out ba ang first love? Kung oo, kaninong unang pag-ibig ang magtatagumpay, at kanino ang mabibigo?


Related Stories