THS00061 - Territorio de los Hombres Series 61 Batch 6: Trillonzo "Thirdy" Gorospe

Ratings :


Date Issue : May. 17, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

Kung gusto mo ang isang tao, kung mahal mo ang isang tao, hindi mo dapat hayaang umalis nang walang paliwanag. Naiwan sa pangangalaga ni Lupe ang ulila niyang pamangkin. Walang ama ang bata at hindi alam ni Lupe kung sino ang hihingan ng sustento. Hanggang sa dumating ang araw na natuklasan ni Lupe na ang nang-abandona pala sa ate niya at pamangkin ay walang iba kundi si Trillonzo Gorospe—anak ng dating senador, mayaman. Hindi makakapayag si Lupe na matakasan ni Trillonzo ang obligasyon nito kaya nagpasya si Lupe na hanapin ang lalaki. At nang magtagpo sila, simple lang ang kondisyon niya: hindi niya ibibigay ang bata kay Trillonzo ngunit kailangang panagutan ng lalaki ang obligasyon nito sa bata. Simple rin lang ang gusto ni Trillonzo: ang makasama ang anak. Ano ang gagawin ni Lupe? Ayaw niyang mapalaya sa pamangkin. Pero makakaya ba niya na tumira sa ilalim ng iisang bubong kasama si Trillonzo—na tila isang naglalakad na tukso? Nanganganib yata sa binate ang puso ni Lupe…


Related Stories