MMDG00006 - Man of My Dreams Series 6: Mysterious Lover New Edition

Ratings :


Date Issue : May. 17, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cora Clemente
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

“I’m sure na magsisisi ka dahil makasal ka man kay Julian, ang mga yakap at halik ko pa rin ang hahanapin mo…” Ang motto ni Fiona sa buhay: mag-asawa ng guwapo at milyonaryo. But when she finally found her dream man, saka naman sumulpot sa eksena si Hendrick Moreno, makulit pero guwapo. A handsome but mysterious guy. Hindi inaasahan ni Fiona na sa engagement party nila ng kanyang milyonaryong fiancé na si Julian Zaavedra ay dudukutin siya ni Hendrick at sasabihin: “Sa akin ka magpapakasal.” Umurong sa kasal nila si Julian. Kaya ganoon na lang ang galit niya kay Hendrick. Dahil dito, naunsiyami ang katuparan ng kanyang mga pangarap na abot-kamay na lang sana niya. Pumayag si Fiona nang alukin siya ng kasal ni Hendrick. Pero ginawa lang niya iyon para gumanti sa pagsira nito sa kanyang mga pangarap. At nang oras na sana ng kanilang honeymoon ay tumakas siya!


Related Stories