WGS00013 - Wedding Girls Series 13 Batch 2: Jenna, Another Wedding Planner

Ratings :


Date Issue : May. 17, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Jasmine Esperanza
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Ang babae nga pala ay nililigawan muna at saka pa lang pasasagutin. Can we be a bit different, sweetheart? Puwede bang sagutin mo na muna ako at saka na lang kita liligawan?” Seryoso si Jenna sa kanyang career bilang wedding planner. Naniniwala siyang kakambal ng propesyon niya ang matatag na kredibilidad para lalo siyang makilala sa mundong pinasok. Pero parang tuksong dumating ang isang lalaki, si Jaime dela Merced. Handa raw itong magbayad ng malaking halaga, sirain lang ni Jenna ang inihahanda niyang kasal ng sarili nitong kapatid. Hindi niya magagawa ang gusto ni Jaime. Pero sa halos araw-araw na pakiusap nito, nalaman niyang may malalim na dahilan ang lalaki para gawin iyon. Naguguluhan na si Jenna. Maaatim ba niyang masira ang pangalan para pagbigyan ang lalaking hindi sinasadya ay nagkaroon na ng puwang sa kanyang puso?


Related Stories