WGS00014 - Wedding Girls Series 14 Batch 2: Caroline, The Florist

Ratings :


Date Issue : May. 17, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Jasmine Esperanza
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Hindi ko inaasahang mararamdaman ko ang ganito sa isang babae. Ang alam ko lang, ang babae ay sagot sa pangangailangan naming mga lalaki. But you are different. You stir different emotions in me.” “Kayo na ba ni Mr. Villa Verde?” Natigilan si Caroline sa tanong ng kanyang kapatid. Hindi kasi niya alam ang eksaktong sagot doon. Mahigit isang buwan na silang palaging magkasama ni David Villa Verde pero hindi pa nila pinag-uusapan kung ano nga ba ang relasyon nila. Hindi na niya naiisip na magtanong. Bukod sa wala siyang lakas ng loob na gawin iyon, kontento naman siya sa nangyayari sa kanila. Hindi sila nag-aaway. Sa bawat date nila, pinatutunayan ni David sa kanya ang pagiging romantiko nito. Hanggang sa maibigay na rin ni Caroline ang kanyang sarili sa lalaki. Hanggang kailan siya mananahimik?


Related Stories