WGS00015 - Wedding Girls Series 15 Batch 2: Sienna, The Travel Agent

Ratings :


Date Issue : May. 17, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Jasmine Esperanza
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Makapangyarihan ang pag-ibig, Cris. Magkakaroon din tayo ng happy ending.” Walang pakialam si Sienna kung maya’t maya man ay nagpapalit siya ng karelasyon. She hated commitment, ganoon kasimple. Kapag nagpipilit na ng commitment ang isang lalaki, nakikipaghiwalay agad siya. Ang tunay na dahilan kung bakit siya ganoon ay dahil kay Cris, ang lalaking tanging minahal niya pero iniwan siya at nagpakasal sa iba. Nawalan tuloy siya ng tiwala sa pag-ibig. Hanggang sa makita uli ni Sienna si Cris pagkalipas ng maraming taon. Nabuhay ang galit niya sa lalaki pero kasabay rin niyon ay na-realize niyang sa kabila ng lahat, ito pa rin pala ang kaisa-isang lalaking minamahal niya.


Related Stories