WGS00018 - Wedding Girls Series 18 Batch 2: Lynette, The Jeweler

Ratings :


Date Issue : May. 17, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Jasmine Esperanza
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

And it took one kiss for her to realize that after all these years, he was the only man she longed for all her life and that she loved him still. Marriage of convenience, iyon ang solusyon para mapadali ang pagsasalin sa pangalan ni Lynette ng naiwang pag-aari ng kanyang ama. Kung tutuusin ay puwede niyang kontestahin ang kondisyon nito. Pero ang pinakapraktikal na paraan ay ang sundin na lang niya ang gusto ng ama na magpakasal at makisama siya sa mapapangasawa sa loob ng anim na buwan. At hindi masamang magpakasal kay Dominic Laurente. He was her first love, after all. Pero sa kasamaang-palad, hindi iyon nabigyan ng katugon. Pinilit niyang kalimutan si Dominic at nagtagumpay naman siya. Pero sa napipintong pagpapakasal ni Lynette sa lalaki, natatakot siyang manumbalik ang dating pagmamahal niya rito.


Related Stories