IOU Men Book 3 - Mako, The Charmer - IOU00003

Ratings :


Date Issue : May. 18, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Rose Tan
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

“I really think I’m falling for you… Give it a chance. Give us a chance.” Amby needed a perfect boyfriend. Natagpuan niya iyon kay Mako, the boyfriend she hired to show-off to her beloved aunt. Mako was so perfect. Kumbinsidong-kumbinsido ang tiyahin ni Amby na may relasyon sila ng binata. Pero ang sabi ng tiyahin, hindi raw siya mahal ng boyfriend niya. Nang ireklamo niya iyon kay Mako, wala raw itong magagawa. There were things he could not fake. Like love. Hindi raw iyon nabibili. Puwes, if Amby could not buy his love, she would buy his time. Aarkilahin niya forever ang boyfriend for hire.


Related Stories