I Still Love You - PHR06254

Ratings :


Date Issue : Jul. 20, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Ezra Lindsey
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Puwede bang huwag ka munang magpapaligaw? Hintayin mo ako.” “Naalala mo `yong sinabi ko sa sulat na hihintayin ko ang graduation mo?” Pigil-hiningang tumango si Ezra. “Siguro naman ngayong naka-graduate ka na, puwede na akong manligaw sa `yo.” Parang mabibingi si Ezra sa lakas ng pagkabog ng dibdib nang tingnan siya ni Christein. Pero napangiti siya. Ang tagal niyang hinintay na marinig iyon mula sa binata. Pero kasabay niyon ay nakaramdam siya ng lungkot. “Mahal kita, Ezra.” Nakagat niya ang ibabang labi. Gusto niyang maiyak. Maiyak sa kaligayahan. Mahal siya ni Christein! Pero hindi lubos ang kasiyahang iyon dahil alam niyang magkakahiwalay rin sila…


Related Stories