CPSG00002 - Class Pictures Series 2: My Secret Crush And Fantasy New Edition

Ratings :


Date Issue : Aug. 31, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Jasmine Esperanza
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

Magpahanggang ngayon, walang ibang kilala ang puso niya na maging object of her desire and fantasy kundi si Alejo. Pagkatapos ng high school graduation, nagkahiwa-hiwalay si Fatima Mae at ang kanyang mga kaklase. Wala na siyang naging balita sa mga ito. Kaya ganoon na lang ang gulat niya nang makasabay sa eroplano si Alejo Sampana. Hinding-hindi makakalimutan ni Fatima Mae ang dating kaklase. He had been, after all, an inspiration in her life. At sa muli nilang pagkikita, na-realize niya na gaano man katagal ang panahong lumipas ay nanatili itong nasa puso niya. Pero mukhang may mabigat na dinadala sa dibdib si Alejo. Nakikita iyon ni Fatima Mae sa malungkot na mga mata ng lalaki. Maybe she could do something to erase that pain… with all the love she had for him…


Related Stories