CPSG00006 - Class Pictures Series 6: The Spoiled Brat And The Bad Boy New Edition

Ratings :


Date Issue : Sep. 07, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Jasmine Esperanza
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Ang hirap sa iyo, Rustico, ayaw mo pang umamin. May gusto ka rin naman sa akin, nagpapakipot ka pa!” Masuwerte si Bianca sa buhay. Nakukuha niya ang lahat ng gusto. Sa pag-attend niya sa reunion ng klase nila noong high school ay nagulat siya sa pagbabago ng karamihan sa kanyang mga kaklase. Pero higit na nagulat si Bianca nang makita si Rusty—ang tinaguriang bad boy ng batch nila. Ibang-iba na ito ngayon—pormal, maginoo, at isa nang matagumpay na doktor. Napukaw ni Rusty ang kanyang interes… at puso. She knew right at that moment he was the one for her. At hindi titigil si Bianca hangga’t hindi “napapasagot” si Rusty, kesehodang siya pa ang manligaw!


Related Stories