4TSG00002 - The 4 Titans Book Two: JC, The Black-hearted Devil

Ratings :


Date Issue : Sep. 12, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cora Clemente
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

Walang choice si Vinia kundi ipaubaya kay JC Ledesma ang sarili kapalit ng kaligtasan ng kanyang kapatid. Dapat lang niyang kamuhian ang mayabang at egoistic na binata pagkatapos ng gabing iyon. So what kung irresistible ang charms nito? So what kung milyonaryo ito? Basta isinumpa niyang hindi siya mai-in love kay JC. Pero dinadala si Vinia ng mga pangyayari papunta sa binata. Isa pa, hayagan nitong ginagawa ang lahat maisama lang siya sa Four Titans Island. Dahil sa pamba-blackmail ni JC ay napilitan siyang sumama sa isla. Nangyari doon ang isang bagay na nagpabago hindi lang sa binata kundi maging sa damdamin ni Vinia para dito.


Related Stories