A Fourth Order Novel 3 - Break My Fall - PPS00089

Ratings :


Date Issue : Oct. 10, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Luna King
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

Isinisigaw ng bawat himaymay ng kanyang pagkatao ang matinding kagustuhan na protektahan si Misoo at masigurong parati silang magkakasama. Misoo had finally become a Hunter but she wasn’t happy about it. Nagising si Misoo na ibang tao na pero hindi niya maalala kung ano ang naging dahilan ng kanyang pagbabago. Magulo ang isip at emosyon niya kaya nawala siya sa sarili nang malamang engaged na pala si Syndrome sa ibang babae. Para makapag-move on, tumanggap siya ng misyon sa labas ng Academy na muntik na niyang ikamatay. Pero sa pagkakataong iyon, hindi si Syndrome ang nagligtas sa kanya. Si Lord Wren ang dumating—at ibinalik ang nawawala niyang alaala!


Related Stories