A Fourth Order Novel 2 - Take My Soul - PPS00083

Ratings :


Date Issue : Oct. 10, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Luna King
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

If she would have to choose between light gazing and kissing Syndrome, she would rather live in total darkness as long as she could taste his lips for the rest of her life. Misoo was now a student at the Fourth Order Academy—she needed to become a Hunter to avenge her friends. Kaya ngayon, haharapin niya ang Trials kahit alam niyang puwede niya iyong ikamatay. Hindi niya akalaing darating ang araw na aaminin niyang kahit gaano pa kasarkastiko si Syndrome, ito lang ang pinagkakatiwalaan niya hindi lang ng buhay kundi pati ng kanyang puso. Syndrome knew Misoo was the princess, but he took an oath of silence to keep her identity a secret from everyone else. Mas tumindi ang kagustuhan niyang protektahan si Misoo nang magkaroon siya ng espesyal na damdamin para dito. Parang kahapon lang, gusto niyang ihagis si Misoo sa bangin dahil sa pagiging arogante. Pero ngayon, hindi na siya mapakali kapag nawawala ito sa tabi o paningin niya. Ang mas malaki nilang problema ay ang pagbabalik ni Lord Wren, ang Crown of Clan Heads. Isa lang ang misyon ng lalaki: ang paalisin si Misoo sa Fourth Order Academy. At kahit si Syndrome ay walang magawa dahil nasa ilalim siya ng pamumuno ni Lord Wren.


Related Stories