The Secret Files Trilogy 1 - May I Love You - SFT00001

Ratings :


Date Issue : Oct. 26, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Carol Jackson
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“Gustong-gusto kong panoorin ang mga labi mo kapag nagsasalita ka. I always have that urge to seal them with a kiss.” Love or friendship? Mary Kaye chose friendship. Nang makilala niya si Cush ay na-love at first sight kaagad siya sa binata. And as she got to know him better, she eventually found herself falling for him. Pero agad din niyang sinaway ang puso na tumigil sa pagtibok para kay Cush nang malamang mahal ito ng kaibigan niyang si Aki. Compared to Aki who was beautiful, smart and adorable, Mary Kaye was just a simple shy girl who knows martial arts. She knew Cush would never fall for her. She found ways to make Cush fall in love with Aki. She gave them chances to be together for them to get to know each other better. Pero hindi umaayon sa plano ni Mary Kaye ang mga pangyayari. Imbes na magpa-cute kay Aki, parang sa kanya pa palaging nagpapa-cute ang binata. Worst, naging partner niya si Cush sa daily community service sa university bilang punishment sa kanyang kalokohan. But being with Cush every day never felt like a punishment for her. Lalong nahulog ang loob niya sa lalaki. Paano pa paninindigan ni Mary Kaye ang first choice niyang friendship over love?


Related Stories