Possessive Series Book 5; Calyx Vargaz - RR00082

Ratings :


Date Issue : Nov. 20, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : C.C.
ISBN :
Price : PHP 179.00
  Share by Twitter


About This Book

"...I vow to love you more than myself. And I intend to do that for the rest of my life." Isang gabi, hinayaan ni Etheyl ang sarili na mawalan ng pakialam. Na kalimutan ang kasalukuyan. Isang gabi, hinayaan niya ang sarili na makulong sa mga bisig ng isang Calyx Vargaz. Isang gabi lang naman. Pero ang inakala ni Etheyl na isang gabi lang ay nasundan ng maraming araw, maraming "coincedence" at hindi niya magawang tumanggi. Hindi, dahil gusto rin niya si Calyx. Pero sapat na ba ang init ng katawan para sugalan siya ng lalaki sa kabila ng mga bagay na hindi niya sinasabi rito? They say love is accepting one's fault. Can Calyx accept her past?


Related Stories