PHR04120 - Sinta

Ratings :


Date Issue : Nov. 23, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“You can’t make me let you go.” Lumaki si Jacinta na laging tinutudyo ng mga kaklase niya dahil sa kanyang hitsura. Gayunman, hindi niya ininda iyon dahil naroon ang katukayo niyang si Jacinto na tagapagtanggol niya. Minahal ito ng batang puso niya at umasa siyang mamahalin din siya nito. Ngunit dumating ang pagkakataon na natuklasan niyang mapanlibak din pala ito tulad ng iba. Lihim palang pinagtatawanan siya nito. More than eight years later, she returned to the country—successful, flawless, and beautiful. Thanks to her cosmetic surgeon friend. Ibig niyang ipamukha kay Jacinto kung ano na siya ngayon. Ngunit sa muling pagkikita nila, hindi niya napaghandaan ang sinabi nito. Gusto raw nito na maging nobyo niya ito. Dapat ay mag-concentrate na lang siya sa plano niyang pamukhaan ito. Sa halip ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang nakakainis pa, ang isang bahagi niya ay hindi niya mapigilang matuwa sa ipinahayag nito.


Related Stories