PHR04207 - Hot Intruder: Carmelo, The Sweet Intruder

Ratings :


Date Issue : Nov. 28, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“I knew that like before, seeing you smile would make my day. Making you laugh would be my day’s greatest reward. Waking up in the morning with you beside me would take my breath away.” Dahil sa pag-aakalang may taning na ang kanyang buhay, naging adventurous ang konserbatibong si Kate. Ninais niyang gugulin ang nalalabing panahon sa buhay niya sa pagpapakasaya at pagtulong sa isang tao na mabago ang buhay nito. Isang gabi ay dumating si Carmelo sa buhay niya. Inakala niya noong una na isa itong masamang-loob na nagtatangkang magnakaw sa bahay na pinagbabakasyunan niya. Naging makabuluhan at espesyal ang bawat minuto ng buhay niya dahil dito. Nahiling niya sa Diyos na sana ay habaan pa ang buhay niya para makasama pa niya ang lalaking sa sandaling panahon ay natutuhan niyang mahalin. Pero kasabay ng pagkatuklas niya na hindi pala totoong mamamatay na siya ay ang paglayo nito sa kanya…


Related Stories