RANDY’s Sweetheart Series 5; Destiny - RSS00005

Ratings :


Date Issue : Dec. 08, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Kimberly Lace
ISBN :
Price : PHP 139.00
  Share by Twitter


About This Book

“I want to grow old with you. Old and gray and still in love.” Buong buhay ni Maggie, ang kuya niya ang tumayong ama’t ina sa kanya. Kaya nang ito naman ang mangailangan ng tulong, nangako siyang gagawin ang kahit ano, masuklian lang ang sakripisyo ng kapatid. Kaya nang makilala niya si Yael Figueroa, ang guwapong CEO ng isang napakalaking kompanya, tinanggap agad niya ang alok nitong maging bed at social companion kapalit ng napakalaking halaga. Iyon nga lang, mahigpit na nakasulat sa kontrata na bawal na bawal siyang ma-in love kay Yael. Pero nasuway ni Maggie ang kasunduan. Na-in love siya kay Yael. Matiisin at matiyaga naman siya kaya makakaya niyang maghintay hanggang sa matutunan din siya nitong mahalin. Pero hanggang kailan naman niya iyon gagawin para sa lalaking isinara na ang puso mula nang mawala ang babaeng kaisa-isa nitong minahal?


Related Stories