He's Into Her Season 2 Book 13 - LIB00394

Ratings :


Date Issue : Dec. 21, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Maxinejiji
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“Ang gusto ko ay parati kitang nakikita… nakakasama… nakakausap… nararamdaman.” “Isang lapit mo pa sa kanya, malaya ka na…” Hindi inaasahan ni Maxpein na sasabihin iyon sa kanya ni Deib. Nagdulot iyon ng sobrang takot at kaba sa kanya. Naiintindihan niyang nagselos ang lalaki nang puntahan niya si Randall nang mabugbog ito ng grupong kaaway niya. Hindi niya inakalang sapat na iyon para magbanta si Dieb nang ganoon. Sobrang nasasaktan si Maxpein dahil ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang masaktan si Deib nang dahil sa kanya. Nagi-guilty siya dahil pakiramdam niya, hindi niya nasusuklian kahit kaunti ang ibinibigay na pagmamahal nito. Napagdesisyunan niyang yayain si Deib sa isang date para kahit papaano ay makabawi at mabawasan ang pagseselos ng lalaki. The date went nothing but blissful. Pero hindi inakala ni Maxpein na may mas malaki pa palang pagsubok na darating sa kanila…


Related Stories