He's Into Her Season 2 Book 10 - LIB00391

Ratings :


Date Issue : Dec. 21, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Maxinejiji
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“Ang hirap kalimutan ng mga bagay na may kinalaman sa `yo. Parang lahat ng `yon ay dinikdik at ginawang palamuti sa puso ko. Kakaiba ka. Minahal ko ang kaibahan mo.” Hindi akalain ni Deib na ang pagseselos at pagtatampo niya ay may kapalit na magandang resulta. Finally, nakuha na niya ang matamis na “oo” ni Maxpein. Ayon nga sa kasabihan, “good things come to those who wait.” Dahil doon, masayang-masaya ang pakiramdam niya, lalo na nang aminin ni Maxpein na nagugustuhan na rin siya nito. Ayos na sana ang lahat para kay Deib, pero hindi pa rin niya maiwasan na mag-alala dahil sa banta para sa kaligtasan nila. Hindi pa rin kasi tumitigil ang grupo nina Mallyu kasama na si Choco. This time, pati ang mga kaibigan nila, idinadamay na ng mga ito. Hindi sigurado si Deib kung tuloy-tuloy sila sa happy ending kung ganitong may mga taong gustong tapusin ang happy days nila ni Maxpein.


Related Stories