GCSG00005 - The Gonzalez-Carredano Saga 5: Somewhere To Belong New Edition

Ratings :


Date Issue : Jan. 02, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Fiorella
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Frederick Vincent Carredano—gorgeously attractive, rich and… a woman hater. Para dito, pare-pareho lang ang mga babae. Sa unang pagkikita nina Chaste at Vince ay masama na agad ang naging impresyon ng binata sa kay Chaste. She kissed him the first time they met sa pag-aakalang ito si Gilbert. Iyon pala ay ang kakambal nito! Hindi iilang beses na ininsulto ng binata si Chaste. And yet, sa dinami-dami ng babae ay siya ang inalok ni Vince na magpanggap bilang girlfriend nito para itaboy ang mga babaeng bumubuntot dito. No promise of love—iyon ang kasunduan nila. But in the end, Chaste learned to love him…


Related Stories