PHR04173 - You Had Me At Hello New Edition

Ratings :


Date Issue : Jan. 05, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Aya Myers
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“My only dream is to marry you and make you mine.” Ten years ago, kinailangan ni Kristina na lisanin ang bansa dahil sinaktan ni Jared Montecillo ang batang puso niya. Ngayon ay nasa Pilipinas na uli siya. At kailangan niyang harapin si Jared. Because she had to marry him. Iyon ang nakasaad na kondisyon sa last will ng lolo niya at kung hindi niya gagawin iyon ay idi-dissolve ang tatlong charity foundation na itinatag ng lola niya at ng lola ni Jared. Hindi niya maatim na hayaang mangyari iyon, lalo at marami ang umaasa sa foundation. Sigurado siya sa sarili na matagal na niyang naibaon sa limot ang damdamin niya kay Jared. Ngunit bakit isang halik lang nito ay natunaw na ang lahat ng depensa niya?


Related Stories