Someone Like You - PPS00103

Ratings :


Date Issue : Jan. 19, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Belle Feliz
ISBN :
Price : PHP 59.00
  Share by Twitter


About This Book

Natagpuan natin ang isa’t isa dahil hiniwalayan tayo ng mga karelasyon natin. How lucky are we, huh? Caine was known for his paintings that reflected his emotions. Puno iyon ng matitingkad na kulay. And when Ellie came into his life, a whole new happiness engulfed him. Pero paano pa ngayong wala na sa piling niya ang nagbibigay-kulay sa kanyang buhay? He was grieving and so broken. All he was left with were memories of the vibrant woman who painted a new meaning in his life. Masakit para sa kanyang tanggapin ang kinahinatnan ng lahat, ang pamamaalam ng babaeng pinakamamahal. Hanggang kailan makakayang panghawakan ni Caine ang pag-ibig para kay Ellie? Lalo na kung ito na mismo ang nagsasabing kailangan na niyang umusad sa buhay?


Related Stories