PHR03981 - Sunlight Trilogy 2: Ilio

Ratings :


Date Issue : Jan. 22, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sheena Rose
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Stop pretending you don’t want me.” Nagpunta si Vida sa San Vicente para maging maid of honor sa kasal ng kaibigan niya at para makapagbakasyon na rin. Hindi siya makapaniwala nang matuklasan niyang may itinatagong local Adonis ang bayan na iyon—si Ilio. Ngunit sa kabila ng kagandahan niya ay hindi siya binigyan ng pansin nito. Hindi siya makapapayag na basta dead-mahin siya nito kaya hindi niya tinantanan ito. Malaking problema ang inihatid ng pangungulit niya rito: she fell in love, when she had only planned to play with him. Paano niya kukumbinsihin ito na isa siyang dilag na karapat-dapat seryosohin at iharap sa dambana?


Related Stories