PHR04515 - Sunlight Trilogy 3: Eds

Ratings :


Date Issue : Jan. 22, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sheena Rose
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“You made me believe again that I deserve someone as exquisite as you.” Nanganganib na mawalan ng kabuhayan ang mga residente sa Santa Elena. Humiling si Gracia ng milagro mula sa Itaas upang hindi mangyari ang kinatatakutan nila. Hindi naman siya binigo ng Langit. Laking-tuwa niya nang dumating si Eds, ang milagrong magliligtas sa bayan nila. Kaya nang mabalitaan niyang nangangailangan ito at ang pinsan nito ng kasambahay ay ipinrisinta niya ang kanyang sarili. Sinabi niya na nais niyang tumanaw ng utang-na-loob sa mga ito. Ngunit ang totoo ay ang mapalapit kay Eds ang tunay na hinahangad ng puso niya. Muli ay natagpuan niya ang sariling humihiling ng panibagong milagro—na sana ay mapansin siya ni Eds kahit isa lamang siyang hamak na probinsiyana.


Related Stories