GCSG00008 - The Gonzalez-Carredano Saga 8: Con Toda Mi Alma (With All My Soul) New Edition

Ratings :


Date Issue : Feb. 01, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Fiorella
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

“I intend to make you my wife, mi alma. Sa ayaw at sa gusto mo, sinisiguro kong magpapakasal tayo bukas.” Ma. Nerina Gonzalez has a spellbinding beauty. Pero hindi naging sapat ang kagandahang iyon dahil pinagtaksilan pa rin siya ng boyfriend na si Travis. Sa pag-uwi ni Nerina sa Pilipinas, muli silang nagkita ni Rohan dela Fuente. Bata pa lang siya ay kinaiinisan na niya ito. And Rohan didn’t like her, too. Kaya walang dahilan para gustuhin ni Rohan na pakasalan siya. They will only make each other’s life miserable. But Rohan insisted on marrying her. Ano ang dahilan nito? At ano ang gagawin ni Nerina?


Related Stories